Законодавство Європейського Союзу

Формат дати: 2017-06-29
Формат дати: 2017-06-29
Заголовок (Назва) Дата прийняттяіконка для сортування
245/2014 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 245/2014 від 13 березня 2014 року Внесення змін до Регламенту Комісії (ЄС) № 1178/2011 від 3 листопада 2011 року, який встановлює технічні вимоги та адміністративні заходи стосовно авіаційних екіпажів 13.04.2014
83/2014 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 83/2014 від 29 січня 2014 року яким встановлюються технічні вимоги та адміністративні заходи стосовно повітряних перевезень суден 29.01.2014
800/2013 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 800/2013 від 14 серпня 2013 року яким вносяться зміни та доповнення до Регламенту (ЄC) № 965/2012, котрий встановлює технічні вимоги та адміністративні заходи стосовно експлуатації повітряних суден 14.08.2013
290/2012 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 290/2012 від 30 березня 2012 року яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1178/2011, що встановлює технічні вимоги та адміністративні заходи, пов’язані з екіпажами повітряних суден цивільної авіації 30.03.2012
2010/65/ЄС Директива 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 року Про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів 20.11.2010
913/2010 Регламент (ЄС) № 913/2010 Європейсьго Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року стосовно європейської залізничної мережі для конкурентних вантажних перевезень 22.09.2010
2010/26/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що вносить зміни до Директиви № 97/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавства держав-членів стосовно заходів по боротьбі з викидами газоподібних та дисперсних забруднювачів від двигунів внутрішнього згоряння 31.03.2010
185/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 185/2010 від 4 березня 2010 року що встановлює детальні заходи з імплементації спільних основних стандартів авіаційної безпеки 04.03.2010
72/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) що встановлює процедури проведення інспекцій Комісії у РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 185/2010 від 4 березня 2010 року що встановлює детальні заходи з імплементації спільних основних стандартів авіаційної безпеки 26.01.2010
1266/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1266/2009 від 16 грудня 2009 року що в десяте пристосовує до технічного прогресу Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 про записуюче обладнання на дорожньому транспорті 16.12.2009
2009/139/ЄС ДИРЕКТИВА 2009/139/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 25 листопада 2009 року щодо обов’язкового маркування дво- чи триколісних механічних транспортних засобів 25.11.2009
1070/2009 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1070/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року що вносить зміни до Регламентів (ЄС) № 549/2004, (ЄС) № 550/2004, (ЄС) № 551/2004 та (ЄС) № 552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи авіації 21.10.2009
1108/2009 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1108/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року що вносить змін до Регламенту (ЄС) № 216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву 2006/23/ЄС 21.10.2009
1071/2009 Регламент (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року Про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень 21.10.2009
2009/40/ЄС ДИРЕКТИВА 2009/40/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 6 травня 2009 року про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування 06.05.2009
2009/45/ЄЕС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2009/45/ЄЕС від 6 травня 2009 року щодо правил та стандартів безпеки для пасажирських суден 06.05.2009
2009/15/ЄС ДИРЕКТИВА 2009/15/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 квітня 2009 р. про загальні правила та стандарти для організацій, які здійснюють корабельні інспекції та огляди, а також щодо відповідної діяльності морських адміністрацій 23.04.2009
2009/16/ЄС ДИРЕКТИВА 2009/16/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 квітня 2009 року щодо контролю державою порту 23.04.2009
391/2009 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 391/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 квітня 2009 р. про спільні правила та стандарти для організацій корабельних інспекцій та оглядів 23.04.2009
2009/21/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/21/ЄС від 23 квітня 2009 року Про відповідність до вимог держави прапора 23.04.2009