Нормативна база

Формат дати: 2017-06-23
Формат дати: 2017-06-23
Заголовок (Назва) Дата прийняттяіконка для сортування
2009/139/ЄС ДИРЕКТИВА 2009/139/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 25 листопада 2009 року щодо обов’язкового маркування дво- чи триколісних механічних транспортних засобів 25.11.2009
1070/2009 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1070/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року що вносить зміни до Регламентів (ЄС) № 549/2004, (ЄС) № 550/2004, (ЄС) № 551/2004 та (ЄС) № 552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи авіації 21.10.2009
1108/2009 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1108/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 жовтня 2009 року що вносить змін до Регламенту (ЄС) № 216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву 2006/23/ЄС 21.10.2009
1071/2009 Регламент (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року Про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень 21.10.2009
490/5 ПЛАН ДІЙ З ПИТАНЬ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ 30.09.2009
2009/40/ЄС ДИРЕКТИВА 2009/40/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 6 травня 2009 року про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування 06.05.2009
2009/45/ЄЕС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2009/45/ЄЕС від 6 травня 2009 року щодо правил та стандартів безпеки для пасажирських суден 06.05.2009
2009/15/ЄС ДИРЕКТИВА 2009/15/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 квітня 2009 р. про загальні правила та стандарти для організацій, які здійснюють корабельні інспекції та огляди, а також щодо відповідної діяльності морських адміністрацій 23.04.2009
2009/16/ЄС ДИРЕКТИВА 2009/16/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 квітня 2009 року щодо контролю державою порту 23.04.2009
391/2009 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 391/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 квітня 2009 р. про спільні правила та стандарти для організацій корабельних інспекцій та оглядів 23.04.2009
2009/21/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/21/ЄС від 23 квітня 2009 року Про відповідність до вимог держави прапора 23.04.2009
2009/26/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2009/26/ЄС від 6 квітня 2009 року що вносить зміни до Директиви Ради 96/98/ЄС про корабельне обладнання 06.04.2009
262/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 262/2009 від 30 березня 2009 року що встановлює вимоги щодо координованого розподілу та використання кодів запитувачів режиму S для єдиного європейського повітряного простору 30.03.2009
78/2009 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про схвалення типу автомобільних транспортних засобів стосовно захисту пішоходів , що вносить зміни до Директиви № 2007/46/ЄС та що замінює Директиви № 2003/102/ЄС та 2005/66/ЄС 14.02.2009
68/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 68/2009 від 23 січня 2009 року, що адаптує в дев'ятий раз відповідно до технічного прогресу Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 про записуюче обладнання дорожнього транспорту 23.01.2009
29/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 29/2009 від 16 січня 2009 року що встановлює вимоги щодо послуг з передачі даних у єдиному Європейському небі 16.01.2009
79/2009 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 79/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТ УТА РАДИ від 14 січня 2009 року про схвалення типу автомобільних транспортних засобів із водневим двигуном та яка вносить зміни до Директиви 2007/46/ЄС 14.01.2009
2008/014/R РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АГЕНЦІЇ З БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ про припинення виконання завдання з нормотворення 25.045 «Прохід через перегородку» без внесення змін до Рішення № 2003/2/RM Виконавчого Директора Агенції від 17 жовтня 2003 року 18.12.2008
2008/106/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про мінімальний рівень підготовки моряків 19.11.2008
1056/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2042/2003 щодо продовження льотної придатності повітряного судна та авіаційних виробів, частин та пристроїв, та затвердження організацій та персоналу задіяних у цих завданнях 27.10.2008