Нормативна база

Формат дати: 2017-06-23
Формат дати: 2017-06-23
Заголовок (Назва) Дата прийняттяіконка для сортування
2005/12/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2005/12/ЄС від 18 лютого 2005 року про внесення змін та доповнень до Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради про особливі вимоги щодо стабільності пасажирських суден типу ролкер 18.02.2005
979-р РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005 - 2015 роки 31.12.2004
81 НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ «Про затвердження Інструкції з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України» 28.09.2004
818 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ «Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України» 14.09.2004
2004/54/ЄС ДИРЕКТИВА 2004/54/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 29 квітня 2004 року про мінімальні вимоги щодо безпеки тунелів у транс’європейській мережі доріг 29.04.2004
881/2004 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 881/2004 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 29 квітня 2004 року про заснування Європейського залізничного агентства 29.04.2004
2004/82/EC ДИРЕКТИВА РАДИ 2004/82/EC від 29 квітня 2004 про зобов’язання перевізників передавати дані про пасажирів 29.04.2004
2004/49/ЄC Директива Європейського парламенту та Ради про безпеку на залізницях Співдружності та зміни до Директиви Ради 95/18/ЄC та Директива 2001/14/ЄC 29.04.2004
2004/50/ЄC Директива Європейського парламенту та Ради щодо внесення змін до Директиви Ради 96/48/ЄC та Директива 2001/16/ЄC 29.04.2004
2004/49/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС та до Директиви 2001/14/ЄС 29.04.2004
2004/36/ЄС ДИРЕКТИВА 2004/36/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 21 квітня 2004 року про безпеку повітряного транспорту третіх країн при використанні аеропортів Співтовариства 21.04.2004
793/2004 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 793/2004 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 квітня 2004 року що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 95/93 про загальні правила розподілу слотів у аеропортах Співтовариства 21.04.2004
311 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ «Про затвердження Правил радіолокаційного обслуговування» 15.04.2004
725/2004 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 725/2004 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 31 березня 2004 року про посилення безпеки суден та портових споруд 31.03.2004
104/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 104/2004 від 22 січня 2004 року що встановлює правила організації та структуру Апеляційної Ради ЄвропейськогоУправління з Авіаційної Безпеки 22.01.2004
2327/2003 РЕГЛАМЕНТ (ЄС)ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ що створює проміжну систему пунктів, що застосовується до великовантажних транспортних засобів, що пересуваються територією Австрії на 2004 рік в рамках довгострокової політики у сфері транспорту 22.12.2003
13/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ № 13/2004 від 8 грудня 2003 року, що визначає склад переліку водних шляхів морського характеру, передбачений у пункті (d) Статті 3 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1108/70 08.12.2003
1702/2003 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) що встановлює правила з реалізації процедури сертифікації літальних апаратів та пов’язаних з ним виробів, деталей та приладів стосовно їх придатності для льотної експлуатації та впливу на навколишнє середовище 24.09.2003
1486/2003 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1486/2003 від 22 серпня 2003 року що встановлює процедури проведення інспектування у сфері безпеки цивільної авіації 22.08.2003
545 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства» 17.07.2003