Нормативна база

Формат дати: 2017-06-29
Формат дати: 2017-06-29
Заголовок (Назва) Дата прийняттяіконка для сортування
2003/59/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів 15.07.2003
1217/2003 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1217/2003 від 4 липня 2003 року загальні специфікації для національних програм з контролю якості безпеки цивільної авіації 04.07.2003
1229/2003/ЄС РІШЕННЯ № 1229/2003/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 26 червня 2003 року, що засновує низку правил для транс’європейських енергетичних мереж та скасовує Рішення № 1254/96/ЄС 26.06.2003
1229/2003/ЄС РІШЕННЯ № 1229/2003/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 26 червня 2003 року, що засновує низку правил для транс’європейських енергетичних мереж та скасовує Рішення № 1254/96/ЄС 26.06.2003
2003/42/ЄC ДИРЕКТИВА 2003/42/ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 13 червня 2003 року про звітність стосовно пригод у цивільній авіації 13.06.2003
293 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ «Про затвердження Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України» 16.04.2003
2003/25/EC Директива 2003/25/EC Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року Про специфічні вимоги до стабільності трейлерних пасажирських суден 14.04.2003
782/2003 Регламент (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року про заборону оловоорганічних сполук на суднах 14.04.2003
622/2003 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 622/2003 від 4 квітня 2003 року що встановлює заходи для впровадження загальних основних стандартів авіаційної безпеки 04.04.2003
437/2003 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 437/2003 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПИ від 27 лютого 2003 року щодо статистики прибутків від транспортування пасажирів, вантажів та пошти повітряним шляхом 27.02.2003
545-IV ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіаціїі» 20.02.2003
91/2003 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС) № 91/2003 від 16 грудня 2002 року щодо статистики перевезень залізницею 16.12.2002
2320/2002 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 2320/2002 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 грудня 2002 року щодо встановлення спільних правил в сфері безпеки цивільної авіації 16.12.2002
2002/84/EC ДИРЕКТИВА 2002/84/EC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 5 листопада 2002 року яка вносить поправки до Директив про морську безпеку та попередження забруднення від кораблів 05.11.2002
1535 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про затвердження Порядку і правил проведення обов&#039,язкового авіаційного страхування цивільної авіації» 12.10.2002
1328 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про затвердження Програми розбудови державної системи використання повітряного простору України на 2002 - 2006 роки» 07.09.2002
2002/51/ЄС ДИРЕКТИВА 2002/51/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 19 липня 2002 року про зниження рівня викидів забруднюючих речовин дво- та трьохколісними транспортними засобами та внесення змін до Директиви 97/24/ЄС 19.07.2002
1592/2002 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1592/2002 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 15 липня 2002 року щодо спільних правил у сфері цивільної авіації та, що створює Європейську агенцію з авіаційної безпеки 15.07.2002
1177/2002 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 1177/2002 від 27 червня 2002 року стосовно механізму тимчасового захисту суднобудування 27.06.2002
2002/59/ЄC Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/59/ЄC від 27 червня 2002 року, що засновує Систему Співтовариства нагляду за рухом суден та інформування 27.06.2002