Нормативна база

Формат дати: 2017-06-23
Формат дати: 2017-06-23
Заголовок (Назва) Дата прийняттяіконка для сортування
2082/2000 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄC) № 2082/2000 від 6 вересня 2000 року щодо прийняття Стандартів Євроконтролю та внесення змін та доповнень до Директиви 97/15/ЄС щодо прийняття Стандартів Євроконтролю та внесення змін та доповнень до Директиви Ради 93/65/ЄЕС 06.09.2000
2000/18/ЄС ДИРЕКТИВА 2000/18/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 17 квітня 2000 року щодо мінімальних екзаменаційних вимог до консультантів у справах перевезення небезпечних товарів автомобільним, залізничним або річковим транспортом 17.04.2000
1644-III ЗАКОН УКРАЇНИ «Про перевезення небезпечних вантажів» 06.04.2000
1999/95/ЄС ДИРЕКТИВА 1999/95/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 13 грудня 1999 року про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, що зупиняються у портах Співтовариства 13.12.1999
1242-XIV ЗАКОН УКРАЇНИ «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» 18.11.1999
435 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ «Про затвердження Правил видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України 07.09.1999
1999/63/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 року про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією Судновласників Європейського Співтовариства (АСЄС) та Федерацією Транспортних Профспілок Європейського Співтовариства (ФТП) 21.06.1999
1999/62/ЄС ДИРЕКТИВА 1999/62/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 17 червня 1999 року про стягнення платні з вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур 17.06.1999
1999/37/ЕС ДИРЕКТИВА РАДИ 1999/37/ЕС від 14 квітня 1999 року щодо реєстрації документів на транспортні засоби 29.04.1999
1999/35/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 року про систему обов’язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами 29.04.1999
1999/26/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ 1999/26/ЄС від 20 квітня 1999 року про адаптацію до технічного прогресу Директиви Ради 93/94/ЄЕС, що стосується місця встановлення задніх номерних знаків на двох- або трьохколісні моторизовані транспортні засоби 20.04.1999
99/23/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 99/23/ЄС від 9 квітня 1999 року про внесення змін до Директиви Ради 93/33/ЄЕС про захисні пристрої, призначені для запобігання несанкціонованого використання дво- або триколісних механічних транспортних засобів 09.04.1999
1999/24/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 1999/24/ЄС від 9 квітня 1999 року про адаптацію до технічного прогресу Директиви Ради 93/92/ЄЕС про пасажирські поручні у двохколісних моторизованих транспортних засобах 09.04.1999
718/1999 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄC) № 718/1999 від 29 березня 1999 року про політику щодо потужностей флоту Співтовариства з метою розвитку внутрішнього водного транспорту 29.03.1999
2121/98 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2121/98 від 2 жовтня 1998 року, що встановлює детальні правила застосування Регламентів Ради (ЄЕС) № 684/92 і (ЄС) № 12/98 стосовно документів для перевезення пасажирів міжміськими та міськими автобусами 02.10.1998
98/76/ЄС Директива Ради про внесення поправок до Директиви 96/26/ЄС про допуск до зайняття діяльністю оператора вантажного транспорту та оператора пасажирського транспорту і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших доказів офіційного визнання кваліфікації 01.10.1998
68/297/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ 68/297/ЄЕС від 19 липня 1968 року про гармонізацію положень щодо безмитного допуску палива, яке міститься у бензобаках вантажних автомобілів 19.07.1998
1017/68 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄЕС) № 1017/68 від 19 липня 1968 року, про застосування правил конкуренції в сферах залізничного, автомобільного та внутрішнього водного транспорту 19.07.1998
1540/98 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 1540/98 від 29 червня 1998 року, щодо встановлення нових правил надання допомоги суднобудуванню 29.06.1998
98/42/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що вносить зміни до Директиви Ради 95/21/ЄС про виконання міжнародних стандартів безпеки кораблів, запобігання забрудненню і умов праці та проживання на борту кораблями (контроль державою порту) 19.06.1998