РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1266/2009 від 16 грудня 2009 року що в десяте пристосовує до технічного прогресу Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 про записуюче обладнання на дорожньому транспорті