Бюджетна підтримка галузі

Бюджетна підтримка – новий вид допомоги ЄС

У той час як програма ТАСІС передбачала лише технічну допомогу, Інструмент Європейської політики сусідства (ЄПС), затверджений у 2007 році, надає окрім технічної загальну та галузеву допомогу (та має інші інструменти допомоги) країнам – учасницям ЄПС.

Підґрунтям для зміни у підході щодо надання допомоги третім країнам з боку ЄС, його держав-членів та інших донорів стали два документи – Європейський консенсус щодо  розвитку та Паризька декларація щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги.

Запровадження бюджетної підтримки як методу реалізації ІЄПС передбачено статтею 15 регламенту (ЄК) №1638/2006 Європейського парламенту та Ради від 26.10.2006 про загальні положення щодо Інструменту європейського сусідства та партнерства, за якою «допомога Співтовариства може також використовуватись для галузевої та загальної бюджетної підтримки, якщо управління державними фінансами країни-партнера є достатньо прозорим, надійним та ефективним, та наявна налжним чином сформулювана галузева або макроекономічна політика, погоджена основними донорами, включаючи там, де це доречно, МФО».