Моніторинг та оцінка ТБПГ

Моніторинг – це сталий процес протягом терміну реалізації Програми ТБПГ. Проведення моніторингу має чітку мету – розробку підґрунтя для проведення наступної оцінки рівня виконання створення умов та досягнення показників Програми.

Регулярний моніторинг виконання Програми ТБПГ здійснюється Спільною групою моніторингу програми БПГ, склад якої затверджено спільним наказом МІУ та МВС.

Оцінка визначає, якою мірою та за яких умов бюджетна підтримка є відповідною, дієвою та ефективною для отримання сталих результатів у галузях, на які розповсюджується бюджетна підтримка. В результаті проведення оцінки можна визначити прогрес у впровадженні програми, набутий досвід та підготувати рекомендації стосовно того, як, коли, де, та якою мірою для досягнення визначених цілей застосовувалася чи може застосованауватися бюджетна підтримка.

Проект оцінки готує Технічний склад СГМ, його затверджує Керівний склад.

Для оцінки застосовуються принципи, викладені в Угоді про фінансування та подальших ухвалених документах:

  •  Керівництво 1 з оцінки та звітування щодо виконання Умов  Програми БПГ (для оцінки виконання   загальних та спеціальних умов Програми БПГ),
  •  Керівництво 2 з оцінки та звітування щодо досягнення показників Програми БПГ.

Спільна група моніторингу 

Спільну групу моніторингу Програми БПГ було створено спільним наказом МІУ та МВС від 11.05.2011 №101/184. Персональний склад СГМ, затверджений цим наказом, має два рівні – керівний та технічний, як і визначено положеннями Угоди про фінансування Програми БПГ. Склад СГМ cформовано згідно з пропозиційями зацікавлених міністерств, державних департаментів та ЄС відповідно до запиту МІУ. Склад СГМ оновлюється за необхідністю.

СГМ діє відповідно до затвердженого Положення про СГМ.

Технічний склад СГМ має зустрічатися раз на квартал та готувати поточні звіти про виконання умов програми для забезпечення належного контролю за роботою та визначення ризиків її невиконання.

Керівний склад має зустрічатися не рідше ніж один раз на рік для розгляду та затвердження підготовлених звітів з виконання умов програми ТБПГ та прийняття будь яких інших документів необхідних для якісного та своєчасного досягнення результатів програми.