Про проект

 

Підтримка впровадження Транспортної стратегії України (ПТС)” – проект, який фінансується Європейським Союзом та запроваджений для надання допомоги Міністерству інфраструктури України у впровадженні Транспортної стратегії України та укріплення співробітництва між Україною та Європейським Союзом у транспортному секторі

Мета проекту ПТС:

Підтримка впровадження Транспортної стратегії України и допомога у розвитку та впровадженні внутрішніх секторальних програм згідно існуючих видів транспорту, а також у сфері безпеки транспорту та енергоефективності.

Для досягнення мети у ході проекту буде виконане наступне:

v  Забезпечення підтримки Міністерству інфраструктури України у досягненні поставлених цілей та задач згідно Угоди про фінансування Європейським Союзом Програми бюджетної підтримки транспортного сектору в Україні, таким чином надаючи можливість отримання владою України гранту в 65 мільйонів євро;

v  Подальше приведення українського законодавства у транспортному секторі у відповідність до європейського законодавства з наданням пріоритету законодавчим вимогам, які були включені до проекту Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

v  Розвиток можливостей Міністерства інфраструктури України у прогнозуванні транспортних потоківтранспортного моделюванняпланування інфраструктури та визначення пріоритетів інвестиційних вкладень у транспортному секторі, що у подальшому покращить співробітництво між міжнародними фінансовими організаціями та українськими транспортними агентствами.

v  Розвиток можливостей Міністерства інфраструктури через покращення практик управління кадрамипроведення учбових програмвикористання професіоналами українського транспортного сектору практик та досвіду європейських країн.