Транспортна стратегія України на період до 2020 року

20 жовтня 2010 року Кабінет міністрів України ухвалив «Транспортну стратегію України на період до 2020 року», спрямовану на підтримку раціонального та ефективного функціонування транспортної галузі задля створення умов соціально-економічного розвитку країни, покращення конкурентоздатності державної економіки та безпеки транспорту.

Транспортна стратегія охоплює всі проблеми, пов’язані з транспортом, у тому числі екологічні, питання перетину кордонів, безпеки тощо. Вона спрямована на полегшення інтеграції внутрішньої транспортної системи у європейську та міжнародну транспортні системи та на максимізацію транзитного потенціалу України. Ця стратегія відповідає програмі економічних реформ Президента, прийнятій влітку 2010 року.

Стратегія пропонує структуру впровадження реформ, необхідних для транспортної галузі. Вона також зводить фундамент урядової координації дій фінансових організацій для розвитку та впровадження комплексної інвестиційної програми галузі з чітко зазначеними пріоритетами.

Оскільки для такої найважливішої мети надаються можливості мобілізації зусиль як уряду, так і зовнішніх партнерів, можна відзначити такий розвиток як позитивний.

На сьогодні в процесі підготовки знаходяться програми дій виконання цієї стратегії. Транспортна стратегія посилається на низку інших стратегічних документів, які будуть згодом розроблені, такі як стратегія безпеки дорожнього руху, програма авіаційної безпеки тощо. Передбачається, що в процесі підготовки стратегії різних підгалузей будуть подолані недоліки загального документу щодо транспортної стратегії.

 

Завантажити брошуру Стратегії (PDF)

 

 

Стратегія 2015

Основні напрями розвитку та реформ

Ключові напрями розвитку визначено Транспортною стратегією України на період до 2020 року. Це, зокрема:

 • забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг;
 • інтеграція вітчизняної транспортної системи до європейської та міжнародної транспортних систем;
 • підвищення ефективності державного управління у галузі транспорту;
 • розвиток транспортної інфраструктури;
 • оновлення рухомого складу транспорту;
 • поліпшення інвестиційного клімату;
 • забезпечення безпеки транспортних процесів;
 • підвищення екологічності та енергоефективності транспортних засобів.

Детальна інформація щодо Транспортної стратегії до 2020 року

http://new.mtu.gov.ua/files/transport_strategy_ua.pdf

 

Звіт щодо виконання Стратегії за 2014 рік

http://new.mtu.gov.ua/news/86.html

 

Організацію та моніторинг виконання Транспортної стратегії України на період до 2020 року здійснює Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій.

Крім того, основні завдання щодо реформування та розвитку галузі визначені Програмою дій Уряду та Коаліційною угодою, підписаною п’ятьма парламентськими фракціями Верховної Ради України, і відповідним планом заходів.

Основними завданнями є:

 • забезпечення розробки та прийняття ключових законодавчих актів:
  • Про залізничний транспорт (нова редакція);
  • Про внутрішній водний транспорт;
  • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільних доріг загального користування;
  • Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту;
  • щодо впровадження плати за проїзд транспортних засобів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування;
  • щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту;
 • реформування галузей:
  • створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»;
  • передача доріг місцевого значення до сфери управління облдержадміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій;
  • створення на базі УДППЗ «Укрпошта» акціонерної компанії поштового зв’язку;
 • розвиток інфраструктури:
  • створення конкурентно-сприятливого середовища в дорожній галузі для реалізації проектів державно-приватного партнерства - проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів – Краковець»;
  • залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об’єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України «Про морські порти»;
  • реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.
  • створення умов для підписання угоди з ЄС про єдиний повітряний простір.

http://new.mtu.gov.ua/content/strategiya-2015.html