ШЛЯХОМ

ЄВРОПЕЙСЬКИХ

РЕФОРМ

ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ

Національна транспортна статегія України до 2020 року

Угода про Асоціацію Україна - ЄС

Угода про спільний авіаційний простір
між Україною та ЄС (проект)

Коаліційна угода

План дій КМУ

СИСТЕМНІСТЬ

План Міністерства що до
імплементації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС

Координаційна Рада

Робочі групи у сферах транспортної політики та інфраструктури, авіаційного транспорту, безпеки та перевезення небезпечних вантажів, морського та річкового транспорту, автомобільного транспорту та дорожнього господарства

ПРАКТИЧНІСТЬ

Публічні обговорення

Зворотній зв'язок

Оприлюднення інформації

Впровадження законодавства

Контроль за дотриманням

ВІДКРИТІСТЬ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ

НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ
ДО 2020 РОКУ

Національна транспортна стратегія є основним стратегічним документом розвитку транспортної галузі, у якому сформовано ключові проблеми, цілі, принципи та пріоритети розвитку транспортної системи України з точки зору загальнонаціональних потреб та інтересів економіки та населення країни на період до 2020 року.

Стратегія носить комплексний характер та визначає як загальні/перехресні завдання, такі як розвиток транспортної інфраструктури; оновлення рухомого складу; поліпшення інвестиційного клімату; забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг; інтеграція вітчизняної транспортної системи до європейської та міжнародної транспортних систем, а також пріоритети розвитку за видами транспорту та дорожнього господарства.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА - ЄС

Глава 7 Розділу V Угоди визначає основні пріоритетні напрямки розвитку співробітництва в галузі транспорту

Нормативні акти ЄС з питань транспорту, до яких Україна зобов'язується наблизити своє національне законодавство, направлені на удосконалення:

Доступу на ринок та до інфраструктури

Доступу до професії та підвищення конкуренції

Технічних та технологічних умов

Відповідальності та соціальних умов перевізників і пасажирів

Безпеки перевезень

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ

Автомобільний транспорт

МЕТА:
1. Забезпечення прозорості доступу на ринок та розвиток конкуренції
2. Підвищення технічних стандартів та безпеки дорожнього руху
3. Посилення екологічних стандартів та запровадження енергоефективних технологій

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ:

Прийняття Законів України

1. “Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу”
2. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного контролю та регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій та спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту”

Подальша реалізація Планів щодо імплементації 9 Директив та 3 Регламентів ЄС

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ

Залізничний транспорт

МЕТА:
1. Реформування залізничного транспорту та поступова лібералізація ринку вантажних і пасажирських залізничних перевезень
2. Рівноправний доступ до залізничної інфраструктури
3. Підвищення технічних та технологічніх стандартів якості та безпечності послуг

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ:

Створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

Розмежування господарських функцій та функцій державного управління

Прийняття нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт»

Подальша реалізація Планів щодо імплементації 8 Директив та 4 Регламентів ЄС

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ

Авіаційний транспорт

МЕТА:
1. Гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері забезпечення безпеки польотів
2. Підвищення конкуренції шляхом забезпечення взаємного доступу на ринки авіаційної галузі: авіаційних перевезень, виробництва та обслуговування авіаційної техніки, підготовки авіаційних фахівців тощо.

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ:

Підписання Угодуи про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС

Прийняття законодавства ЄС у сфері цивільної авіації, зокрема щодо безпеки польотів, захисту пасажирів, відповідальності авіаперевізників за перевезення, захисту навколишнього середовища, конкуренції та державної допомоги

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ

Морський транспорт

МЕТА:
1. Підвищення рівня морської безпеки;
2. Лібералізація сектору транспортних та портових послуг;
3. Виконання вимог ІМО та міжнародних зобов’язань щодо контролю суден державою порту/державою прапору

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ:

Ратифікація Конвенції МОП про працю в морському судноплавстві

Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об'єктів портової інфраструктури

Подальша реалізація Планів щодо імплементації 15 Директив та 6 Регламентів ЄС

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ

Внутрішній водний транспорт

МЕТА:
1. Створення законодавчої бази для розвитку внутрішніх водних шляхів, річкових портів та перевезень внутрішнім водним транспортом
2. Залучення приватних інвестицій для розвитку річкового судноплавства
3. Інтеграція внутрішніх водних шляхів України до Транс'європейської транспортної мережі

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ:

Прийняття Закону України «Про внутрішній водний транспорт України»

Залучення приватних інвестицій для розвитку річкового судноплавства

Подальша реалізація Подальша реалізація Планів щодо імплементації 6 Директив ЄС

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ

Дорожнє господарство

МЕТА:
1. Підвищення відповідальності та ефективності управління автомобільними дорогами
2. Впровадження сучасних технологій інтелектуальних транспортних систем
3. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг

ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ:

Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування”

Впровадження Європейських стандартів будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Вдосконалення системи оплати за проїзд автомобільними дорогами великовагового транспорту